Böcker om att bli rik, Svenska författare och böcker

SAS Konsten att sänka ett flygbolag av Richard Björnelid

SAS eller Scandinavian Airlines System är ett av de äldsta och största flygbolagen i Skandinavien.

SAS Konsten att sänka ett flygbolag av Richard Björnelid
SAS Konsten att sänka ett flygbolag av Richard Björnelid

Men trots sin långa historia och starka position på marknaden har bolaget under de senaste åren kämpat med ekonomiska problem och haft svårt att hålla jämna steg med konkurrenterna. I boken “SAS Konsten att sänka ett flygbolag” av Richard Björnelid analyseras SAS och dess kamp för överlevnad på en tuff marknad.

Björnelid tar i boken upp flera faktorer som har bidragit till SAS svårigheter bland annat ökad konkurrens från lågprisflygbolag som Ryanair och Norwegian, höga bränslepriser, ineffektiva beslut inom ledningen och en allmän brist på anpassningsförmåga till marknadens förändringar. Han argumenterar för att SAS har misslyckats med att anpassa sig till den nya verklighet som flygbranschen står inför och att bolaget har fastnat i gamla mönster och sätt att arbeta som inte längre är hållbara.

Enligt Björnelid är en av de största utmaningarna för SAS att hitta en balans mellan att erbjuda högkvalitativ service och samtidigt vara konkurrenskraftig på pris. Han pekar på att en del av SAS problem är att bolaget inte har haft en tydlig strategi för hur man ska tackla den ökande konkurrensen från lågprisflygbolagen, vilket har resulterat i att man har tappat marknadsandelar och kämpat med att hålla lönsamheten uppe.

Björnelid tar även upp interna problem inom SAS som brist på samarbete mellan olika avdelningar inom bolaget och en hierarkisk struktur som har svårt att anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad. Han argumenterar för att SAS behöver förändra sin företagskultur och arbetssätt för att kunna möta de utmaningar som flygbranschen står inför.

Samtidigt pekar Björnelid på att SAS fortfarande har potential att överleva och återta sin position som ledande flygbolag i Skandinavien. Han poängterar att SAS har en stark varumärkesidentitet och lojal kundbas som skulle kunna användas som en tillgång i sin strävan att återhämta sig från sina ekonomiska svårigheter.

Sammanfattningsvis pekar Richard Björnelid i sin bok på att SAS har hamnat i en svår situation på grund av en kombination av yttre och inre faktorer. Han argumenterar för att bolaget behöver förändra sitt arbetssätt sin företagskultur och sin strategi för att överleva och blomstra i en alltmer konkurrensutsatt flygbransch. Med rätt åtgärder och en tydlig vision för framtiden tror han att SAS kan klara sig igenom sina svårigheter och återerövra sin position som ett ledande flygbolag i Skandinavien.

Om du letar efter en ram som får dina foton att framstå som en riktig höjdare bör du definitivt kolla in onlineutbudet hos Framia.