Personlig utveckling

Attrahera önskan med EFT!

Sanningen om emotional freedom techniques

Det finns många teorier och metoder som sägs kunna hjälpa till att attrahera in ens önskningar i livet. Det finns böcker om EFT och för att hålla reda på alla böcker behöver man ett excelprogram och har du inte det kan du alltid gå en kurs i excel. Dvs du kan helt enkelt gå excelkurs för att lära dig mer. En av dessa metoder är EFT, som står för Emotional Freedom Technique. Men kan man verkligen attrahera in sin önskan med hjälp av EFT?

EFT är en teknik som går ut på att knacka på vissa punkter på kroppen med fingrarna samtidigt som man fokuserar på en specifik känsla eller tanke. Tanken är att denna teknik kan hjälpa till att frigöra blockeringar och negativa känslor som hindrar en från att nå sina mål. Vissa hävdar att EFT kan hjälpa till att attrahera in ens önskningar genom att man genom att arbeta bort det negativa kan fokusera mer på det positiva och därmed dra till sig det man önskar.

Det är dock en delade meningar om huruvida EFT verkligen kan hjälpa till att attrahera in ens önskan. Vissa menar att tekniken kan fungera som en hjälpande hand medan andra menar att det är mer komplicerat än så och att det krävs mer än bara EFT för att attrahera in det man önskar.

Grundläggande Om Eft

Emotion Focused Therapy (EFT) är en terapiform som fokuserar på att hjälpa människor att förstå och hantera sina känslor. Terapiformen har utvecklats av psykologen Leslie Greenberg och hans kollegor. EFT är en teoretiskt förankrad, empiriskt validerad och praktiskt tillämpbar terapiform som har visat sig vara effektiv för en rad olika psykologiska problem.

EFT är baserad på antagandet att känslor är en naturlig del av människans liv och att det är viktigt att förstå och hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt. Terapiformen hjälper klienten att identifiera och utforska sina känslor att förstå hur dessa känslor påverkar deras liv och att hitta sätt att hantera dem på ett mer effektivt sätt.

En grundläggande princip inom EFT är att känslor är en viktig källa till information om oss själva och vår omvärld. Genom att förstå och hantera våra känslor kan vi bättre förstå våra behov och önskningar och därmed också fatta mer hälsosamma beslut i våra liv.

EFT fokuserar på att hjälpa klienten att utveckla en större medvetenhet om sina känslor att utveckla en större förståelse för hur dessa känslor påverkar deras liv och att hitta sätt att hantera dessa känslor på ett mer effektivt sätt. Terapiformen använder en rad olika tekniker och strategier för att uppnå dessa mål inklusive att utforska känslor, identifiera och utmana negativa tankemönster och att lära sig att reglera känslor på ett mer effektivt sätt.

Hur Eft fungerar

EFT eller emotionellt fokuserad terapi är en terapimetod som fokuserar på att hjälpa par att förbättra sin relation genom att förstå och hantera sina känslor. Genom att arbeta med par för att förbättra deras kommunikation och förståelse för varandra, hjälper EFT till att skapa en mer tillfredsställande och långvarig relation.

EFT fungerar genom att hjälpa par att identifiera och förstå sina känslor och hur de påverkar deras beteende. Terapeuten hjälper paret att identifiera de negativa samspelsmönster som de har fastnat i och hjälper dem att bryta dessa mönster genom att lära sig att kommunicera på ett mer positivt och konstruktivt sätt.

EFT terapi består av tre faser som kallas förbindelse, omstrukturering och integration. I den första fasen förbindelse hjälper terapeuten paret att identifiera och förstå sina känslor och hur de påverkar deras beteende. I den andra fasen, omstrukturering hjälper terapeuten paret att bryta de negativa samspelsmönstren genom att lära dem nya kommunikationsfärdigheter. I den tredje fasen integration hjälper terapeuten paret att integrera de nya kommunikationsfärdigheterna i deras relation.